Θεσσαλονίκη (14/1/2007)

Το περιστατικό συνέβη στις 14/1/2007 και ώρα 16:00 στη Θεσσαλονίκη ενώ στην ιστοσελίδα του NUFORC καταχωρήθηκε στις 1/2/2007. Το σχήμα του αντικειμένου που πετούσε σε μεγάλο υψόμετρο ήταν τριγωνικό με παλλόμενο μπλε-λευκό φως στο πίσω του μέρος. Η θέαση κράτησε 1 λεπτό. Ένα τριγωνικό αντικείμενο το οποίο πετούσε από νότο προς βορρά παρατηρήθηκε σε ένα λαμπερό και τελείως καθαρό ουρανό. Είχε ένα παλλόμενο μπλε-λευκό φως (σαν φλας) το οποίο άναβε ανά μερικά δευτερόλεπτα από το πίσω μέρος του, ενώ το αντικείμενο έμοιαζε να κινείται με μικρά «πηδήματα». Είχε κατεύθυνση προς εμένα και πετούσε σε μάλλον μεγάλο υψόμετρο (αυτό το αντιλήφθηκα τυχαία κοιτώντας τις εξατμίσεις ενός τζετ το οποίο πετούσε σε άλλο μέρος του ουρανού και σε άλλη κατεύθυνση) και γιʼ αυτό το λόγο ήταν δύσκολο να εστιάζω προς αυτό. Μετά από περίπου λεπτό το έχασα.


ΠΗΓΗ: nuforc.org