Η Ερ.Ε.Ν.Ζω ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ICER ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

Τα ΑΤΙΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Μάρτιος 2024)

Στις 20 Μαρτίου, ο βουλευτής Francisco Guerreiro (Ομάδα Πράσινων) παρουσίασε μια ιστορική πρόταση ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση συντονισμένης διαδικασίας για την διερεύνηση και κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την πτήση  αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων στον εναέριο χώρο ολόκληρης της Ευρώπης.

Μαζί με τον βουλευτή εμφανίστηκαν ο Joaquin Dekkers, από το UAP NETHERLANDS COALITION, ο Edoardo Russo, ερευνητής ΑΤΙΑ από το CISU (Centro Italiano Studi Ufologici), ο Beatriz Villarroel, αστροφυσικός από το Nordic Institute of Theoretical Physics του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και οι πιλότοι Christiaan van Heijst και Ryan Graves (μάρτυρες UAP, πρώην UFO).  Ο στόχος ήταν να επικαιροποιηθεί ο κανονισμός της ΕΕ σχετικά με την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση ανώμαλων (μη αναγνωρισμένων) φαινομένων στην πολιτική αεροπορία, ώστε να συμπεριληφθεί η αναφορά UAP (μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα). Αυτό το πρωτόκολλο θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά τον υπάρχοντα στιγματισμό αυτών των φαινομένων (που εμποδίζει τη συλλογή δεδομένων), να διευκολύνει τη συλλογή και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων, και να βελτιώσει τη διαφάνεια στον χειρισμό αυτών των περιστατικών.

Αναφέρθηκε ότι πολλές περιπτώσεις ΑΤΙΑ, ακόμη και αυτές που αναφέρθηκαν από πιλότους αεροπορικών εταιρειών, δεν έχουν επαρκώς εξηγηθεί ή αναφερθεί επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς δίαυλοι. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία λαμβάνει ως παράδειγμα τον οδικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών που περιλαμβάνει νέους κανονισμούς που προστατεύουν τους πιλότους των πολιτικών αεροσκαφών, και το προσωπικό της αεροπορίας που αναφέρουν θεάσεις ΑΤΙΑ. Προτάθηκε η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή μεθοδολογία για την αναφορά και την ανάλυση θεάσεων ΑΤΙΑ, η οποία θα επιτρέπει την τεχνική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Επισημάνθηκε ότι δεν αναφέρουν όλοι οι μάρτυρες τις εμπειρίες τους: «Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι λιγότεροι από ένας μάρτυρας στους εκατό εμφανίζεται και αναφέρει τη εμπειρία του, καθώς οι βάσεις δεδομένων των ιστορικών υποθέσεων που συντάσσονται από πολιτικές οργανώσεις για τα ΑΤΙΑ περιλαμβάνουν επί του παρόντος περίπου 170.000 αναφορές (που είναι ένα σύνολο υψηλότερο από παρόμοιες συλλογές δεδομένων στις ΗΠΑ). Αν και οι περισσότερες θεάσεις μπορούν να εξηγηθούν, παραμένει ένας αριθμός ανεξήγητων περιπτώσεων που προκαλούν ενδιαφέρον και ανησυχία. Στην ομιλία του, ο Edoardo Russo τόνισε ότι τα ΑΤΙΑ δεν είναι αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με θεάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν καταγραφεί πολύ πριν από την καθιέρωση των «ιπτάμενων δίσκων» το 1947. Η Ευρώπη έχει γνωρίσει πολλά κύματα σημαντικών θεάσεων, με εκατομμύρια μάρτυρες και χιλιάδες αναφορές που συλλέγονται από μη στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς για τα ΑΤΙΑ.

Francisco Guerreiro, Joaquin Dekkers,  Edoardo Russo, και Beatriz Villarroel από την ιστορική πρόταση ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να προτείνει την επικαιροποίηση  της υφιστάμενης νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014) ώστε να συμπεριληφθεί ένας συνεπής και διαφανής μηχανισμός αναφοράς και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζεται με ΑΤΙΑ στον εναέριο χώρο της Ένωσης, ακόμη και όταν δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.  Επιπλέον, δόθηκαν πληροφορίες για επίσημες έρευνες ΑΤΙΑ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ερευνητών σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς και την ύπαρξη κρατικών ιδρυμάτων αφιερωμένων στη μελέτη αυτών των φαινομένων σε χώρες όπως η Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο. Και παρόλο που δεν έχουν παρασχεθεί πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση ή την ψηφοφορία επί της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η απλή επίσημη παρουσίαση της πρότασης σηματοδοτεί ένα πρώτο βήμα στη νομοθετική διαδικασία.