Λάρισα (2010)

Άγνωστες σφαίρες και "οχήματα τύπου πούρου" συνεχίζουν να αναφέρονται σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας. Στην Ελλάδα φωτεινές σφαίρες έχουν θεαθεί να διασταυρώνοντα και να πετούν τις νυχτερινές ώρες στην Αττική. Αίσθηση προκάλεσαν τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα που παρατηρήθηκαν να πλανώνται επάνω από την στρατηγική βάση του NATO στην Λάρισα . Πολλά περιστατικά με ιπτάμενα φώτα αλλά και η πτήση άγνωστου ιπτάμενου αντικείμενου στην Κίνα όπου η εμφάνιση του, καθήλωσε για 2 ώρες τα πολιτικά αεροσκάφη. Το περιστατικό θεωρείτε Μέγα και προβληματίζει τους ερευνητές για την έκταση του φαινομένου αλλά και για το μέγεθος της συγκάλυψης που υπάρχει . Από την MUFON αναφέρεται η πτήση σφαιρικών UFO και ιπτάμενα "πούρα" που συχνά έχουν θεαθεί στην αμερικανική επικράτεια. Τα ιπτάμενα "πούρα" είναι σιωπηλά και επιταχύνουν με ταχύτητες άγνωστες με την τρέχουσα τεχνολογία. Σε μια αναφορά από την MUFON αίσθηση προκάλεσε η πτήση ενός αγνώστου αντικειμένου που πέταξε επάνω από ένα φορτηγό εκτρέποντας το από την πορεία του. Από τις εκθέσεις Ιουλίου 2010 στο HUFORC αναφέρονται σφαιρικά αντικείμενα και ένα άγνωστο σκάφος να πλανάτε επάνω από την βάση του ΝΑΤΟ στη Λάρισα. Επίσης στην περιοχή παρατηρήθηκε και ένα ταχύτατο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο τύπου "πούρου που μετά από μια μικρή ελεγχομένη ελάττωση ταχύτητας επιτάχυνε με αστραπιαία ταχύτητα.


ΠΗΓΗ: http://nebesnyel.phpbb30.com/topic-t317.html

Follow by Email