Παναγία Γορίτσας - Βόλος, 6/1956 (1ου τύπου)

Στον Βόλο τον Ιούνιο του 1956 ο κ. Δ.Μ. και ο γιος του παρατήρησαν ένα φωτεινό δίσκο με τρεις προεξοχές να πετάει σε ύψος 500-1000 μέτρων και να χάνεται προς το λόφο της Παναγίας Γορίτσας.


ΠΗΓΗ: Σ. Αικατερινίδης, ΕΞΩΓΗΙΝΑ ΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, τόμος 1

Follow by Email