Άγιος Γεώργιος Πηλίου 12/10/1954 (1ου τύπου)

Ο κ. Ηλίας Βογιατζής από το χωριό Αγ. Γεώργιος, στο βουνό του Πηλίου, ανέφερε στις αρχές κατά την διάρκεια της νύχτας παρατήρησε στον ουρανό ένα φωτεινό αντικείμενο που είχε ομοιότητα με ένα πούρο. Το αντικείμενο κινήθηκε από την ανατολή προς την δύση με αργή ταχύτητα και εξαφανίστηκε στον ορίζοντα.


ΠΗΓΗ: Αικατερινίδης, ΕΞΩΓΙΗΝΑ ΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τόμος 1

Follow by Email