Πλατάρια Θεσπρωτίας (9/8/2011)

Νυχτερινά φώτα παρατηρήθηκαν στης 9/8/2011 και ώρα 23 από αυτόπτη μάρτυρα που ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν 2 μεγάλου μεγέθους. Είχε ξαστεριά και μπόρεσε να το βιντεοσκοπήθηκε αν και ήταν αρκετά μακριά και αρκετά ψηλά. Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι φαινόταν να έχει 2 φώτα διαφόρων χρωμάτων περιμετρικά και σχήματος της σφαίρας. Το φαινόμενο διήρκησε πάνω από 10 λεπτά.


ΠΗΓΗ: files-e