Η Ερ.Ε.Ν.Ζω ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ICER ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

Μυτιλήνη (19/10/1954)

Ένα τηλεγράφημα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα της Αγιάσου στη Λέσβο προς το υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρει ένα «φωτεινό φαινόμενο» το οποίο παρατηρήθηκε από εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής. Το UFO ήταν κυκλικό και πετούσε σε υψόμετρο 2-3000 μέτρα για περίπου μισή ώρα. Μετά εξαφανίστηκε για να ξαναεμφανιστεί μετά από 10 λεπτά, χωρίστηκε σε δύο τμήματα τα οποία εξαφανίστηκαν κινούμενα σε δύο ξεχωριστές κατευθύνσεις.