Αγρογλυφικά στο Nr Hannington, Wiltshire (12/5/2012)

Ένα νέο αγρογλυφικό έκανε την εμφάνιση του χθες, 12 Μαΐου 2012, στο Water Eaton Copse, Nr Hannington, Wiltshire. Προφανώς πρόκειται για ένα σύνολο κύκλων. Προς το παρών υπάρχουν μόνο οι φωτογραφίες, αλλά αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαστάσεις καθώς και αεροφωτογραφίες.Follow by Email