Αγρογλυφικά, καλοκαίρι 2014 (Μέρος 2ο)


Πτώση παρουσίασε ο Αύγουστος στην καταγραφή αγρογλυφικών το 2014 με μόλις δεκαπέντε, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2013 καταγράφηκαν δεκαοκτώ. Οι καταγραφές σημειώθηκαν σε: Ηνωμένο Βασίλειο (13), Σουηδία (1),  Γερμανία (1)


1/8/2014, Dornberg - Zierenberg,  Γερμανία 
3/8/2014, Lund, Malmö, Σουηδία
4/8/2014, Trodd Copse, nr Tichborne, Hampshire, Ηνωμένο Βασίλειο
5/8/2014, Cow Down, nr Ανατολή Kennett, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειo
6/8/2014, Kennett, Nr West Kennett, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
6/8/2014, Hackpen Hill, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
8/8/2014, Green Street, Nr Avebury, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
12/8/2014, Mixon, nr Etchilhampton, Wiltshire, Ηνωμένο Βασίλειο
13/8/2014, Gussage St Andrews, Nr Sixpenny Handley, Dorset, Ηνωμένο Βασίλειο
15/8/2014, Hawkhill, nr Lesbury, Northumberland, Ηνωμένο Βασίλειο
16/8/2014, Ansty, Warwickshire, Ηνωμένο Βασίλειο
22/8/2014, Sixpenny Handley, Dorset, Ηνωμένο Βασίλειο
24/8/2014, I ronwell Lane, nr Stroud Green, Essex, Ηνωμένο Βασίλειο
29/8/2014, Stroud Green, Essex, Ηνωμένο Βασίλειο
31/8/2014, Stroud Green, Essex, Ηνωμένο Βασίλειο

Follow by Email