Πτώση παράξενων μετεωριτών στη Ρωσία; (video)

Δείτε την εικόνα που κατέγραψαν στην Ρωσία βροχής μετεωριτών. Το ακριβές μέρος και η ημερομηνία είναι άγνωστες. Η υπόθεση των μετεωριτών ή μετέωρων είναι η πιθανότερη, πάντως η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει εξακριβωθεί ως αυθεντικό ή είναι αποτέλεσμα CGI.

http://www.defencenet.gr

Follow by Email