Νομός Θεσπρωτίας


Οι παρακάτω αναφορές είναι ένα μικρό μόνο δείγμα από μια μεγάλη δεξαμενή αρχειοθετημένων περιπτώσεων εμφάνισης ΑΤΙΑ στην Ελλάδα. Πηγή προέλευσης τους βιβλία ερευνητών, άρθρα περιοδικών του χώρου, διαδίκτυο, και το προσωπικό αρχείο της ομάδας Ερ.Ε.Ν.Ζω. Οι αναφορές έχουν αναρτηθεί χρονολογικά από το σήμερα και προς τα πίσω. Επειδή μέρος του αρχειοθετημένου υλικού είναι αρκετά παλαιό, και επειδή εκείνη την εποχή προοριζόταν για προσωπική χρήση της ομάδας μας, σε μικρό μέρος των αναφορών απουσιάζει η πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση που αναγνωρίζετε κάποια αναφορά και την πηγή της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email erenzw2012@gmail.com  
 
ΕΠΑΦΗ: 1ου ΤΥΠΟΥ             ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΛΑΤΑΡΙΑ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/8/2011
ΠΗΓΗ: files-e
Νυχτερινά φώτα παρατηρηθήκαν στης 9/8/2011 και ώρα 23 από αυτόπτη μάρτυρα που ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν 2 μεγάλου μεγέθους. Είχε ξαστεριά και μπόρεσε να το βιντεοσκοπήθηκε αν και ήταν αρκετά μακριά και αρκετά ψηλά. Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι φαινόταν να έχει 2 φώτα διαφόρων χρωμάτων περιμετρικά και σχήματος της σφαίρας. Το φαινόμενο διήρκησε πάνω από 10 λεπτά
 
 
 

Follow by Email